Visites importants

En aquest programa tenim els comentaris dels nostres alumnes i especialment de Julia que va viure a Roma Itàlia.